Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
Ministarstvo Poljoprivrede
Republika Hrvatska

Novosti

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu za 2019. godinu

U Narodnim novinama broj 79/2020 objavljen je Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu. Predmetni propis uključuje odredbe o dostavi društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu. Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu, dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom […]

Sastanak Europske mreže žena u ribarstvu: Zašto rad žena u ribarstvu nije vidljiv?

Krajem veljače u Briselu je održan trodnevni sastanak Europske mreže žena u ribarstvu, organiziran od strane AKTEE (The network of women in fisheries and aquaculture), platforme LIFE (Low Impact Fishers of Europe) te u partnerstvu s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EESC). Na sastanku je okupljeno više od 40 sudionica – žena u ribarstvu iz […]

Podaci o ribarstvu u 2018. godini

Državni zavod za statistiku objavio je u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom ribarstva, privremene statističke podatke o ribarstvu u 2018. godini.

Započela ekspedicija MEDITS

Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo krenuli su 24. lipnja istraživačkim brodom BIOS DVA u koćarsku ekspediciju po Jadranu.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
Ministarstvo Poljoprivrede
Republika Hrvatska