O Programu

Okvir za prikupljanje podataka u ribarstvu Europske unije uspostavljen je Uredbom (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017.) te Uredbom Komisije (EZ) br. 665/2008 od 14. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano za zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 186, 15. 7. 2008.).

Nacionalni Plan prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske za 2022.-2024. godinu ustrojen je prema odredbama Višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i akvakulture te za upravljanje tim podacima za razdoblje od 2022. godine koji je donesen Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2021/1167 оd 27. travnja 2021. o utvrđivanju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i akvakulture te za upravljanje tim podacima za razdoblje od 2022. (SL L 253/51) i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/1168 оd 27. travnja 2021. o utvrđivanju popisa obveznih istraživanja na moru i pragova kao dijela višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka u sektorima ribarstva i akvakulture i upravljanje njima od 2022. (SL L 253/92).

Više informacija dostupno je na službenoj web-stranici Europske komisije namijenjenoj prikupljanju podataka u ribarstvu.

 

ZAKONSKA OSNOVA

NACIONALNI PLAN PRIKUPLJANJA PODATAKA U RIBARSTVU ZA RAZDOBLJE 2022.-2024.

Tekstualni dio Plana 2022-2024_EN_22.11.2021 Tablični dio Plana 2022-2024_EN_22.11.2021 Tekstualni dio Plana 2023-2024_EN_26.10.2022_ažurirani Tablični dio Plana 2023-2024_EN_26.10.2022_ažurirani PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 22.12.2021. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2022. do 2024. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 18.12.2022. o izmjeni Provedbene odluke C(2021) 9983 o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2022. do 2024.

NACIONALNI PLAN PRIKUPLJANJA PODATAKA U RIBARSTVU ZA RAZDOBLJE 2020.-2021.

Tekstualni dio Plana 2020-2021_EN_07.11.2019 Tablični dio Plana 2020-2021_EN_07.11.2019 Tekstualni dio Plana 2021_EN_03.11.2020_ažurirani Tablični dio Plana 2021_EN_03.11.2020_ažurirani PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 19.12.2019. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2020. do 2021. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 18.12.2020. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za 2021.

NACIONALNI PLAN PRIKUPLJANJA PODATAKA U RIBARSTVU ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.

Tekstualni dio Plana 2017-2019_EN_31.10.2018 Tablični dio Plana 2017-2019_EN_31.10.2018 PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 14.12.2018. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za 2019. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 19.12.2017. o odobravanju plana rada Hrvatske za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2018. do 2019. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 13.12.2016. o odobravanju plana rada koji je Hrvatska podnijela za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

AR 2018 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2018 - tekstualni dio_EN_07.01.2020 AR 2018 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2018 - tablični dio_EN_07.01.2020 AR 2019 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2019 - tekstualni dio_EN_25.06.2020 AR 2019 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2019 - tablični dio_EN_25.06.2020 AR 2020 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2020 - tekstualni dio_EN_18.06.2020 AR 2020 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2020 - tablični dio_EN_18.06.2020 AR 2021 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2021 - tekstualni dio_EN_23.06.2022 AR 2021 - Godišnje izvješće o provedbi programa u 2021 - tablični dio_EN_23.06.2022