Statistički podaci o ribarstvu i akvakulturi

Podaci o kapacitetu flote, ribolovnom naporu, ulovu, iskrcaju, potrošnji goriva te transportu i prvoj prodaji prikupljeni putem papirnate ili e-dokumentacije Informacijskog sustava ribarstva.