Studije

Znanstvena istraživanja na moru i pilot studije izvedene u okviru prikupljanja podataka te propisane Višegodišnjim programom Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Izvješća