Socioekonomski podaci

Socioekonomski podaci koriste se u svrhu vođenja statistike po segmentu ribolovne flote, akvakulture i riboprerađivačke industrije, te izrade Izvješća o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske u svrhu provedbu mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo te radi dostave podataka nacionalnim i međunarodnim krajnjim korisnicima podataka.