Segmentacija ribarske flote za 2023. godinu

U nastavku je preliminarna segmentacija ribarske flote za 2023. godinu. U tablici se nalazi podatak o CFR-u i nazivu/registarskoj oznaci plovila te o izvornom i finalnom segmentu flote za pojedino ribarsko plovilo.

Za dodatna pitanja i informacije obratite nam se putem maila na ekop@mps.hr ili telefonski na 01/6443-221 ili 01/6443-177.

 

Metodologija segmentacije flote

Segmentacija ribarske flote izvodi se na godišnjoj razini, odnosno u tekućoj godini za prethodnu godinu, prema podacima o ribolovnoj aktivnosti iz dokumentacije o ulovu (očevidnici/izvješća o ulovu) u gospodarskom ribolovu na moru.

Preliminarna segmentacija flote izrađuje se nakon prve obrade podataka o ribolovnoj aktivnosti u prethodnoj godini unesenih u Geoinformacijski sustav ribarstva – GISR (tijekom travnja tekuće godine za prethodnu godinu), a konačna nakon unosa i validacije preostalih podataka za prethodnu godinu u Geoinformacijski sustav ribarstva (do 15. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu).

Pripadnost plovila izvornom segmentu flote određuje se prema dominantnoj ribolovnoj tehnici i dužinskoj kategoriji plovila. Dominantna ribolovna tehnika određuje se prema broju ribolovnih dana u kojem je korištena određena vrsta ribolovnog alata.

Ako se u izvornom segmentu flote nalazi manje od deset plovila, provodi se grupiranje segmenata, odnosno taj se segment pridružuje segmentu najsličnijem izvornome i na taj se način dobije finalni segment flote.

Segment flote je kombinacija određene ribolovne tehnike i dužinske kategorije plovila.

Ribolovni alati za određivanje ribolovne tehnike:

Ribolovna tehnika Naziv ribolovnog alata i FAO kod alata
DTS – pridneni povlačni alati Pridnena povlačna mreža koća (OTB), potegača srdelara – ljetna trata, potegača oližnica, potegača girarica, potegača migavica (SV)
DFN – mreže stajaćice Jednostruke mreže stajaćice (GNS), trostruke jednopodne mreže stajaćice (GTR), trostruke dvopodne mreže stajaćice (GTN)
DRB – dredže Dredža kunjkara (DRB), dredža rampon (DRB), hidraulična mreža – vongolara (HMD)
FPO – vrše Vrše za lov ribe (FPO), vrše za lov krupnih rakova (FPO), vrše za lov škampa (FPO)
HOK – udičarski alati Povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom) (LHP), stajaći parangal (LLS), plutajući parangal (LLD), povlačni povraz (panula) (LTL)
MGO – drugi aktivni alati (mobilni alati) Osti (HAR), fružata (OTH F), ludar (OTH L), račnjak za lov rakovice (OTH R), priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama (OTH A), sjekirica za rezanje koralja (OTH S)
PGO – drugi pasivni alati Stajaći kogol – trata za lov jegulje (FIX), stajaći jednokrilni kogol za lov gavuna (FIX), trapula za lov velikog morskog crva (OTH T)
PGP – polivalentni pasivni alati Plovila koja koriste samo pasivne alate, ali ni jedan alat ne koristi više od 50% vremena. U ovaj segment pripadaju i sva plovila u malom obalom ribolovu.
PMP – polivalentni aktivni i pasivni alati Plovila koja koriste aktivne i pasivne  alate, ali ni jedan alat ne koristi više od 50% vremena.
PS – okružujuće mreže plivarice Plivarica za veliku plavu ribu – tunolovka, plivarica za malu plavu ribu – srdelara, plivarica ciplarica, plivarica igličara, plivarica oližnica, plivarica palamidara, plivarica lokardara (PS)

Dužinske kategorije:

VL0006 = Plovila < 6 m dužine
VL0612 = Plovila između ≥ 6 m < 12 m dužine
VL1218 = Plovila između ≥ 12 m < 18 m dužine
VL1824 = Plovila između ≥ 18 m < 24 m dužine
VL2440 = Plovila između ≥ 24 m < 40 m dužine
VL40XX = Plovila ≥ 40 m dužine