Podaci o ribarstvu u 2018. godini

Državni zavod za statistiku objavio je u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom ribarstva, privremene statističke podatke o ribarstvu u 2018. godini.

Obrađeni su podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima u ribarstvu.  Priopćenje je objavljeno na službenim stranicama Državnog zavoda za statistiku, a konačni podaci o ribarstvu u 2018. godini bit će dostupni krajem 2019. godine u priopćenju Državnog zavoda za statistiku te na web stranici Podaci u ribarstvu Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede.