Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu, akvakulturu i preradu za 2020. godinu

Poštovani,

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture.

Društveno-gospodarski podaci za 2020. referentnu godinu se prikupljaju putem obrazaca:

  1. EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2020. godinu i
  2. SOP – Dodatni obrazac za dostavu društvenih podataka za 2020. godinu (SOP obrazac se ispunjava svake tri godine).

Molimo ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov, nositelje dozvola za akvakulturu te subjekte u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture da ispunjene EKOP i SOP obrasce za 2020. godinu dostave Upravi ribarstva do 20. ožujka 2022. godine.

 

EKOP i SOP obrasci za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za 2020. godinu u ribarskoj floti, akvakulturi i preradi s uputama nalaze se u nastavku:

Ribarska flota – ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov:

Akvakultura – nositelji dozvola za akvakulturu:

Prerada ribe – subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture:

 

DOSTAVA:

Preuzete i popunjene EKOP i SOP obrasce dostavite Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva do 20. ožujka 2022. godine na jedan od sljedećih načina:

a) elektroničkom poštom na ekop@mps.hr ili

b) poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: “Ekonomsko prikupljanje”

 

PODRŠKA:

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem brojeva telefona 01/6443-221 i 01/6443-177 ili putem mail adrese ekop@mps.hr