Objava privremenih godišnjih statističkih izvještaja za ribarstvo i akvakulturu za 2023. godinu

Sukladno Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavljuje privremene podatke za 2023. godinu o gospodarskom ribolovu na moru, gospodarskom ribolovu na kopnenim vodama i akvakulturi. Sukladno Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti konačni podaci bit će objavljeni 20. prosinca 2024. godine.

Prema trenutno prikupljenim i obrađenim podacima, u 2023. godini ukupno je u gospodarskom ribolovu na moru iskrcano 55.187.846 kg ribe i drugih morskih organizama, od čega najveći udio pripada grupi morskih organizama mala plava riba. U prvoj prodaji zabilježena je vrijednost od 59.713.755 eura. U akvakulturi se bilježi proizvodnja od 26.686.781 kg vrijednosti 203.441.719 eura. U slatkovodnom ribolovu je ulovljeno 36.980 kg ribe.

Ukupna proizvodnja svježe ribe (obuhvaća ukupan iskrcaj ulovljene ribe u morskom i slatkovodnom ribolovu te ukupnu proizvodnju u morskoj i slatkovodnoj akvakulturi) u 2023. godini iznosi 81.911.607 kg dok je u 2022. godini iznosila 89.903.575 kg. U prosjeku udio morskog ribolova u količini proizvodnje iznosi oko 70% dok u pogledu vrijednosti iznosi oko 25%, odnosno ukupna vrijednost proizvodnje u akvakulturi je gotovo tri puta veća od vrijednosti morskog ribolova. Rezultat je to ponajviše uzgoja plavoperajne tune koja postiže veliku cijenu na Japanskom tržištu te uzgoja lubina i komarče na koje otpada više od polovice proizvodnje u akvakulturi kako u količini tako i u vrijednosti.

PRIVREMENI STATISTIČKI IZVJEŠTAJI DOSTUPNI SU OVDJE.