Objava popisa ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2024. godini

Obavještavamo zapovjednike ribarskih plovila i odgovorne osobe ovlaštenika povlastica za gospodarski ribolov na moru o objavi Popisa ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2024. godini.

Predmetni popis izrađen je na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu (Narodne novine broj 52/2023) kojim se uređuju uvjeti i način rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu te obveze zapovjednika ribarskih plovila.

Osim plovila navedenih na Popisu, uzorkovanje se provodi i na plovilima koja već sudjeluju u znanstvenom monitoringu.

Ovlašteni znanstveni promatrači Instituta za oceanografiju i ribarstvo dužni su provoditi nasumično uzorkovanje na plovilima sukladno ovoj objavi.

Za sva dodatna pojašnjenja i upute, djelatnici Uprave ribarstva (ekop@mps.hr) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (promatraci@izor.hr) stoje na raspolaganju.

Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2024. godini

Više informacija o znanstvenom monitoringu i obvezama zapovjednika ribarskih plovila – Znanstveni promatrači u ribarstvu