Znanstveni monitoring i prikupljanje bioloških podataka u 2021. godini

Program praćenja gospodarskog i rekreacijskog ribolova u 2021. godini proveo je Institut za oceanografiju i ribarstvo u okviru „Plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2021. godine“.

Program je uključivao prikupljanje bioloških podataka u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu na iskrcajnim mjestima i ribarnicama, te uzorkovanje ulova, odbačaja i osjetljivih vrsta na moru putem znanstvenih

promatrača na ribarskim plovilima.

Osim prikupljanja podataka ovisnih o ribarstvu, Institut za oceanografiju i ribarstvo proveo je sveobuhvatan program neovisnih znanstvenih istraživanja demerzalnih (MEDITS, SoleMon) i pelagičkih (MEDIAS) morskih resursa znanstveno-istraživačkim brodom BIOS DVA.

Na taj način prikupljeni i analizirani znanstveni podaci koriste se za procjenu stanja iskorištavanih morskih resursa i morskog ekosustava, ocjenu uravnoteženosti različitih segmenata ribarske flote s dostupnim prirodnim resursima te ocjenu učinaka ribarstva na ekosustav.

 

Fotografija: Laboratorijska analiza sastava lovine mreže migavice (izvor: IZOR)