Obavijest o planu objava službene statistike o ribarstvu u 2024. godini

Ministarstvo poljoprivrede je od 2024. godine preuzelo obvezu objave službenih statističkih podataka o ribarstvu i akvakulturi koje je do 2023. godine objavljivao Državni zavod za statistiku. Kalendar objavljivanja statističkih podataka o ribarstvu u 2024. godini definira plan objave podataka o ribarstvu iz 2023. godine, čija objava je planirana u 2024. godini. U kalendaru su sadržani podaci koji su obuhvaćeni Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Podaci obuhvaćaju godišnji izvještaj o morskom ribarstvu, slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi te godišnjem izračunu vidljive potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture po glavi stanovnika u Republici Hrvatskoj.

Shodno planu objava, Ministarstvo poljoprivrede privremene statističke izvještaje za 2023. godinu objavljuje do 26. lipnja 2024. godine, a konačne do 20. prosinca 2024. godine.