Godišnji izvještaj o ribarskoj floti Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnje izvješće Republike Hrvatske o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2020. godinu dostavljeno je Europskoj komisiji sukladno čl. 22. Uredbe (EU) 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici.

Izvješće se Europskoj komisiji dostavlja na engleskom jeziku te sadrži opis ribolovne flote Republike Hrvatske i analizu utjecaja ribolovne flote na resurse s akcijskim planom za segmente flote koji nisu u ravnoteži.

HR_Fleet report for 2020_EN