Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2022. godinu

Poštovani,

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/20), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture. Društveno-gospodarski podaci za 2022. godinu prikupljaju se putem obrasca EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2022. godinu.

Molimo ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov da ispunjeni EKOP obrazac za 2022. godinu dostave Upravi ribarstva najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

EKOP obrazac za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za 2022. godinu u ribarskoj floti s uputama nalazi se u nastavku.

Ribarska flota – ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov:

DOSTAVA OBRAZACA:

Preuzet i popunjen EKOP obrazac dostavite Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva do 31. listopada 2023. godine na jedan od sljedećih načina:

a) elektroničkom poštom na ekop@mps.hr ili

b) poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: “Ekonomsko prikupljanje”

PODRŠKA: Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem brojeva telefona 01/6443-22101/6474-315 i 01/6443-177 ili putem mail adrese ekop@mps.hr