Započela ekspedicija MEDITS

Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo krenuli su 24. lipnja istraživačkim brodom BIOS DVA u koćarsku ekspediciju po Jadranu.

MEDITS (Mediterranean International Bottom Trawl-Survey) je međunarodna ribarstveno-biološka ekspedicija organizirana 1993. godine na inicijativu Europske Komisije (Anon., 1993) u cilju ocjene stanja i kvantitativno-kvalitativnih promjena i zaštite pridnenih (koćarskih) naselja sjeverozapadnog Mediterana. U nešto manje od mjesec dana terenskog rada prikupljat će se uzorci demerzalnih vrsta morskih organizama sa 60-ak nasumično raspoređenih postaja s ciljem ocjene stanja pridnenih resursa i dinamike populacije gospodarski najvažnijih vrsta metodologijom neovisnom o gospodarskom ribolovu. Više o ciljevima ekspedicije možete saznati na službenim stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Izvor: Institut za oceanografiju i ribarstvo

Metodologija obrade biološkog materijala sastoji se od kreiranja fotodokumentacije ulova, zatim klasifikacije svih vrsta ulovljenih na postajama te određivanja njihove brojnosti i mase. Za vrste iz  G1 i G2 MEDITS-ove referentne liste vršit će se mjerenja ukupne dužine tijela, a dodatno za vrste iz skupine G1 obavlja se detaljno mjerenje bioloških parametara (dužina, masa, spol, stupanj zrelosti gonada te uzimanje tvrdih struktura tijela za određivanje starosti) svakog lovljenog primjerka. Također, prema protokolu se bilježi prisutnost otpada u moru. Obrada i analiza podataka trajat će do sredine sljedeće godine.

Ekspedicija je započela izlaskom na područje Jabučke kotline, ključno ribolovno područje u Jadranskom moru na kojem se nalaze važna rastilišta i mrijestilišta većine gospodarski važnih pridnenih vrsta ribe, a koje je bilateralnim dogovorom između Hrvatske i Italije uspostavljeno kao zaštićeno ribolovno područje. Nastavak ekspedicije i položaj istraživačkog broda BIOS DVA pratite na stranici Vessel finder.

Izvor: Institut za oceanografiju i ribarstvo