COVID kriza u ribarstvu – anketni upitnik

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u okviru prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2019. godinu provodi kratko istraživanje o utjecajima COVID krize na poslovanje u ribarstvu.
Anketni upitnik namijenjen je vlasnicima plovila i ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov.

Anketnom upitniku možete pristupiti ovdje.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i koriste se isključivo u agregiranom obliku za analitičke svrhe na razini segmenta flote. Rezultati istraživanja bit će objavljeni na internetskoj stranici po završetku prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2019. godinu.