Kalendar objavljivanja statističkih podataka o ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede je od 2024. godine preuzelo obvezu objave službenih statističkih podataka o ribarstvu i akvakulturi koje je do 2023. godine objavljivao Državni zavod za statistiku.

Plan objave službenih statističkih podataka o ribarstvu i akvakulturi za prethodnu godinu, koji su obuhvaćeni Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, definiran je u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka o ribarstvu i akvakulturi.

Objava svakog pojedinog statističkog izvješća ovisi o završetku obrade pojedinoga statističkog istraživanja i o mogućnostima izrade pojedine vrste publikacije. Shodno planu objava u 2024. godini, Ministarstvo poljoprivrede privremene statističke izvještaje za 2023. godinu objavljuje do 26. lipnja 2024. godine, a konačne do 20. prosinca 2024. godine.

Plan objava obuhvaća sljedeće statističke izvještaje:

  • Godišnji izvještaj o morskom ribarstvu, slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi (privremeni i konačni podaci)
  • Godišnji izračun vidljive potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture po glavi stanovnika u Republici Hrvatskoj.

Kalendar objavljivanja statističkih podataka o ribarstvu

Kalendar objavljivanja statističkih podataka o ribarstvu u 2024. godini