Statistički podaci o ribarstvu i akvakulturi

Prosječne cijene morskih organizama u prvoj prodaji u ribarstvu

Prosječne cijene morskih organizama u prvoj prodaji u ribarstvu utvrđene su prema metodologiji propisanoj Okvirom za prikupljanje podataka u ribarstvu Europske unije. U svrhu javne objave podataka, odabiru se gospodarski značajnije vrste morskih organizama sukladno količinama u prvoj prodaji i broju prvih kupaca. Prosječne cijene vrsta morskih organizama u prvoj prodaji izračunate su neovisno o vrsti odredišta prve prodaje (industrija, ljudska konzumacija, itd.).