Studije

Znanstvena istraživanja na moru i pilot studije izvedene u okviru prikupljanja podataka te propisane Višegodišnjim programom Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Relativni udio ulova iz rekreacijskog ribolova u odnosu na ulov iz gospodarskog ribolova

 

  1. Cilj pilot-studije

Cilj ove pilot studije je procijeniti udio iz rekreacijskog ribolova u odnosu na ulov iz gospodarskog ribolova i dobiti indikativne podatke o ribolovnom naporu i kvalitativnom i kvantitativnom sastavu ulova, osobito u odnosu na vrste navedene u Tablici 3. višegodišnjeg programa Unije (jegulje i hrskavičnjače). Da bi se taj cilj postigao, potrebno je odrediti količinu godišnjig ulova po vrstama (težina i broj).

  1. Trajanje pilot-studije

Očekivano trajanje pilot-studije je jedna godina, a izvodit će se do kraja prosinca 2018. godine.

Podaci će biti dostupni do kraja 2019. godine.

  1. Metodologija i očekivani ishodi pilot-studije

S obzirom na veliki broj sudionika u sportskom i rekreacijskom ribolovu (posljednjih godina izdano je više od 70.000 dozvola), te na problem neposrednog prikupljanja podataka, prikupljanje podataka za rekreacijski i sportski ribolov provest će se putem jednostavnog upsitnika koje će se ribarima distribuirati prilikom kupnje ribolovne dozvole. Podaci će se jednim dijelom prikupljati putem pošte (za one ribolovce koji kupuju svoju dozvolu u područnim uredima Uprave ribarstva te u sportskim udrugama), a drugim dijelom putem e-ankete za one koji kupuju dozvolu putem internetske prodaje. Tijekom istraživanja prikupit će se podaci o vrsti ribolovnih alata, kao i podaci o ribolovnom naporu i kvalitativnom i kvantitativnom sastavu ulova, s posebnim osvrtom na vrste navedene u tablici 3. višegodišnjeg programa Unije (jegulje i hrskavičnjače).

Ciljana populacija se sastoji od svih sudionika u rekreativnom i sportskom ribolovu i uključuje aktivnosti koje se provode na obali i na plovilima.

Za vrste plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) i iglun (Xiphias gladius) prikupljanje će provesti Uprava ribarstva u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo. Prikupljanje podataka za ostale vrste, uključujući jegulju (Anguilla anguilla) i hrskavičnjače provest će se u suradnji Uprave ribarstva i Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (HSSRM).