Biološki podaci

Program praćenja i prikupljanja podataka u području ribarstvene biologije.

Program obuhvaća tri neovisna znanstvena istraživanja:

  • MEDITS – Međunarodno istraživanje koćarskih područja Sredozemnog mora;
  • MEDIAS – Eho-monitoring Sredozemnog mora;
  • SOLEMON – Međunarodno istraživanje lista u Jadranskom moru.

Osim znanstvenih istraživanja neovisnih o ribarstvu program uključuje znanstveni monitoring gospodarskog, rekreacijskog i sportskog ribolova na moru.

Na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu (NN 52/23) Ministarstvo poljoprivrede izrađuje i javno objavljuje Popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u tekućoj godini. Osim plovila navedenih u Popisu, u znanstvenom monitoringu su obvezna sudjelovati i sljedeća plovila:

  • sva plovila na koja je izdano Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova jegulje u tekućoj godini
  • sva plovila koja sudjeluju na natjecanjima u sportskom ribolovu na moru u lovu na veliku ribu prema kalendaru natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru u tekućoj godini te
  • sva plovila koja sudjeluju u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka plavoperajne tune u tekućoj godini.

Znanstveni promatrači Instituta za oceanografiju i ribarstvo dužni su provoditi nasumično uzorkovanje na plovilima sukladno popisu objavljenom u pojedinoj godini provedbe istraživanja.

Metodologije i protokoli te liste ribarskih plovila za znanstveni monitoring dostupni su u nastavku.