Vrijednost morska akvakultura – preliminarni podaci za 2023.