Vrijednost iskrcaja u 2018. godini – velika plava riba