Vrijednost iskrcaja po grupama morskih organizama u 2018. godini (EUR)