Vrijednost iskrcaja po grupama morskih organizama 2012.-2018. godine (tis. EUR)