Vrijednost iskrcaja male plave ribe u 2020. godini (mil. EUR)