Tab. 3. Količina iskrcaja najčešćih vrsta mekušaca u gospodarskom ribolovu 2012.-2017.