Proizvodnja u marikulturi RH (u tonama) za razdoblje 2014.-2018. godine: