Broj plovila prema područnim jedinicama 2012.-2016. godine