Prosječne cijene u prvokupu ribe 2012.-2018. godine za vrste s >100 tona iskrcaja u 2018.