Godišnji izvještaj o slatkovodnom ribarstvu – preliminarni podaci za 2023. godinu

U 2023. godini u slatkovodnom ribolovu ukupno je ulovljeno 37 tona ribe, a u 2022. godini 23 tone te je vidljivo da je došlo do povećanja ulova za 63%.