Godišnji izvještaj o akvakulturi – preliminarni podaci za 2023. godinu

Akvakultura se prema mediju uzgoja dijeli na morsku i slatkovodnu.

Morska akvakultura

Ukupna proizvodnja u morskoj akvakulturi u 2023. je gotovo nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu i iznosi 23.148.794 kg, pri čemu je vidljiv porast u proizvodnji komarče za 1.416.608 kg  (+18,9%) i ostalih vrsta (+20,8%) te pad u proizvodnji lubina za 1.519.421 kg (15%) i dagnje za 81.175 kg (8%).

U pogledu vrijednosti bilježi se porast ukupne vrijednosti za 13,5%. U 2023. godini vrijednost je, za gotovo istu količinu, iznosila 190 milijuna eura dok je 2022. godine iznosila 167 milijuna. Najveći porast vrijednosti vidljiv je kod kamenica (+35,9%) i tuna (+28,9%) kojeg slijede komarča i ostale vrste riba.

Slatkovodna akvakultura

Ukupna proizvodnja slatkovodnih vrsta u 2023. godine je iznosila 3.675.568 kg što predstavlja smanjenje od 441.996 kg (-10,7%) u odnosu na 2022. godinu. Smanjenje proizvodnje vidljivo je na šaranskim ribnjacima i to za šarana, soma i glavaša, dok je kod bijelog amura zabilježeno povećanje. Proizvodnja pastrve povećana je za 3,4%, a ostalih vrsta za 50.184 kg, odnosno za 91,6%.

Unatoč padu proizvedenih količina u slatkovodnoj akvakulturi, u pogledu vrijednosti vidljiv je porast te je ukupna vrijednost uzgoja u slatkovodnim ribnjacima dosegla vrijednost od 13.486.870 € što predstavlja povećanje od 26,9% u odnosu na 2022. godinu. Povećanje vrijednosti vidljivo je i u prosječnim cijenama pa je prosječna cijena šarana u 2023. godini iznosila 4,06 €/kg za razliku od 2,79 €/kg koliko je iznosila u 2022. godini, za soma je 2023. godine prosječna cijela iznosila 6,49 €/kg dok je 2022. iznosila 5.57 €/kg.

Površina ribnjaka

U 2023. godini površina šaranskih ribnjaka pod proizvodnjom povećana je za 1,1%, dok je površina pastrvskih ribnjaka u proizvodnji smanjena za 3,3%.

Proizvodnja mlađi

Ukupna proizvodnja mlađi je niža u 2023. u odnosu na 2022. godinu za 25%. Manja je proizvodnja šaranskih vrsta za 14,5% i ostale ribe za 60,6%, dok se povećanje bilježi kod proizvodnje mlađi pastrva za 54,9%.