Prosječne cijene morskih organizama u prvoj prodaji u ribarstvu 2013.-2022. godine

Prosječne cijene morskih organizama u prvoj prodaji u ribarstvu utvrđene su prema metodologiji propisanoj Okvirom za prikupljanje podataka u ribarstvu Europske unije. Metodologija izračuna prosječnih cijena dostupna je ovdje.

U svrhu javne objave podataka, odabrane su gospodarski značajnije vrste morskih organizama sukladno količinama u prvoj prodaji i broju prvih kupaca.

Prosječne cijene vrsta morskih organizama u prvoj prodaji izračunate su neovisno o vrsti odredišta prve prodaje (industrija, ljudska konzumacija, itd.).