Završno izvješće o provedbi praćenja bioloških podataka u 2022. godini

Program znanstvenog praćenja gospodarskog ribolova na moru u 2022. godini proveo je Institut za oceanografiju i ribarstvo u okviru Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske.

Program je uključivao prikupljanje bioloških podataka na iskrcajnim mjestima i ribarnicama, te uzorkovanje na moru putem znanstvenih promatrača na ribarskim plovilima.

Osim prikupljanja podataka ovisnih o ribarstvu, Institut za oceanografiju i ribarstvo proveo je sveobuhvatan program neovisnih znanstvenih istraživanja demerzalnih (MEDITS, SoleMon) i pelagičkih (MEDIAS) morskih resursa znanstveno-istraživačkim brodom BIOS DVA.

Na taj način prikupljeni i analizirani znanstveni podaci koriste se za procjenu stanja iskorištavanih morskih resursa i morskog ekosustava, ocjenu uravnoteženosti različitih segmenata ribarske flote s dostupnim prirodnim resursima te ocjenu učinaka ribarstva na ekosustav.

Osim ovog osnovnog programa praćenja, u 2022. godini provedene su sljedeće znanstvene studije:

  • Znanstveni monitoring rekreacijskog ulova plavoperajne tune na ribolovnim natjecanjima i ulovu trofejnih primjeraka
  • Znanstveni monitoring jegulje u gospodarskom ribolovu na moru
  • Studija utjecaja obalnih mreža potegača na staništa livada morske cvjetnice posidonije
  • Monitoring utjecaja ribarstva na zaštićeno ribolovno područje u Jabučkoj kotlini
  • Studija procjene utjecaja ribarstva na slučajni ulov osjetljivih vrsta u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu