Mjesec: lipanj 2022.

Iskrcaj po grupama i vrstama morskih organizama u 2020. godini

Količina i vrijednost iskrcaja po grupama morskih organizama Ukupan iskrcaj u 2020. godini iznosio je 70 331 tonu, od čega je 64 028 tone ili 91,04% mala plava riba, 3 626 tona ili 5,16% bijela riba, 932 tone ili 1,33% glavonošci te 924 tone ili 1,31% rakovi. U procijenjenoj vrijednosti iskrcaja također dominira mala plava […]

Statistika ribarske flote po područnim jedinicama 2013.-2021. godine

Kapacitet i struktura ribarske flote prema segmentima flote dostupna je u Godišnjem izvještaju o floti, a u nastavku donosimo pregledne podatke o strukturi ribarske flote 2013.-2021. godine prema nadležnosti područnih jedinica. Podaci za 2021. godinu su preliminarni, a konačni podaci bit će dostupni sredinom prosinca 2022. godine. Dijagrami su interaktivni te je odabirom pojedinih područnih jedinica […]