Završno izvješće o provedbi praćenja bioloških podataka u 2018. godini

Program praćenja bioloških podataka u 2018. godini Instituta za oceanografiju i ribarstvo u okviru „Plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2019. godine“ uključivao je prikupljanje bioloških podataka u gospodarskom i rekreativnom ribolovu na iskrcajnim mjestima i ribarnicama, te uzorkovanje ulova, odbačaja i osjetljivih vrsta na moru.

Osim prikupljanja podataka ovisnih o ribarstvu, Institut za oceanografiju i ribarstvo proveo je sveobuhvatan program neovisnih znanstvenih istraživanja demerzalnih i pelagičkih morskih resursa istraživačkim brodom BIOS DVA.

Na taj način prikupljeni i analizirani znanstveni podaci koriste se za procjenu stanja iskorištavanih morskih resursa i morskog ekosustava, ocjenu uravnoteženosti različitih segmenata ribarske flote s dostupnim prirodnim resursima te ocjenu učinaka ribarstva i akvakulture na ekosustav.