Godišnji izvještaj o ribarskoj floti Republike Hrvatske u 2018. godini

Hrvatska ribarska flota u 2018. godini sastojala se od 7731 plovila bruto tonaže 46. tisuća tona i snage motora od 360 883 kW. U 2018. godini aktivnih plovila u floti povećao se na 6059 plovila, odnosno 78,4% ukupnog broja plovila.

Ukupno količina iskrcaja u 2018. godini iznosila je 69 tisuće tona, a ukupno vrijednost iskrcane količine je bila oko 61 milijun eura. Povećanje količine iskrcaja u 2018. godini (0,8%) rezultiralo je povećanjem ukupne vrijednosti iskrcaja za 2018. godinu od 7,5%.

Broj dana na moru u 2018. godini povećan je za 10%. u odnosu na 2017. godinu.

Iskrcaj u 2018. uključivao je 125 vrsta morskih organizama od kojih je s 90% ukupne količine iskrcaja te s oko 51% ukupne iskrcane vrijednosti, dominirala mala plava riba (srdela, inćun, plavica, šaruni).

Najvažniji segment flote u smislu doprinosa ukupnoj količini iskrcaja su plivarice dužine od 24 do 40 metara s 55% ukupnog iskrcaja u 2018. godini. Sveukupno, s preko 90% ukupnog iskrcaja, plivarice čine oko okosnicu hrvatskog ribarstva.

Detaljniju analizu ribarske flote u 2018. godini pročitajte u Godišnjem izvještaju o balansu između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2018. godinu koje donosimo u nastavku.