Društveni podaci u ribarstvu za 2017. godinu

Prikupljanje društvenih podataka u ribarstvu za 2017. godinu provedeno je zajedno s godišnjim prikupljanjem društveno-gospodarskih podataka. Statistički podaci iz ovog poglavlja proizašli su iz uzorka koji je obuhvatio 730 plovila: 321 plovilo >12 m (35% ukupne populacije plovila >12 m) i 409 plovila malog priobalnog ribolova (8% svih plovila malog priobalnog ribolova, odnosno 23% bez malog obalnog ribolova). Obzirom da je prikupljanje društvenih podataka otvorilo neka pitanja interpretacije kvantitativnih podataka, u dodatnom je istraživanju, provedenom kroz online upitnik, korišten kvalitativni pristup. Prikupljeno je oko 200 odgovora, a rezultati će biti implementirani i analizirani u poglavlju radi boljeg razumijevanja socijalne strukture zaposlenih u ribarstvu. Analiza društvenih podataka nalazi se u priloženom dokumentu.